Księgowość uproszczona Wolsztyn

Uproszczona księgowość

Pełna księgowość

Obsługa kadrowo – płacowa

nadzór księgowy

Doradztwo biznesowe

Nowoczesna księgowość

Szybki kontakt

Uproszczona  księgowość Wolsztyn i okolice

Uproszczona forma księgowości dotyczy prowadzenia ewidencji podatkowej: JDG, spółek partnerskich, spółek jawnych i cywilnych osób fizycznych, o ile ich przychód roczny nie przekroczy wartości 2 000 000 euro. Taka forma pozwala ustalić podstawy opodatkowania, dzięki którym możemy określić wysokość zobowiązań podatkowych oraz sporządzić deklaracje podatkowe. W trosce o Państwa bezpieczeństwo ponosimy pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia ksiąg oraz rozliczeń.

Dlaczego warto współpracować z naszą firmą w zakresie uproszczonej księgowości?

Od lat wspieramy polskich przedsiębiorców i chcemy Państwu zaoferować kompleksowe usługi, które ułatwią Wam prowadzenie działalności gospodarczej. Oferujemy profesjonalną obsługę, stały kontakt telefonicznych i mailowy oraz uczciwe warunki współpracy. Nasi
specjaliści zawsze są na bieżąco, dlatego reagują szybko i skutecznie na wszystkie zmiany, które zachodzą w prawie podatkowym.
Serdecznie zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszą firmą – omówimy wszystkie szczegóły.

Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat zagadnienia: uproszczona księgowość 

Przede wszystkim trzeba określić, kto ma możliwość korzystać z uproszczonej księgowości. Uproszczona księgowość dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz osób spółdzielni socjalnych. Mowa tu o tych podmiotach, których przychody ze sprzedaży np. towarów, za poprzedni rok obrotowy, nie przekroczyły 2 000 000 euro. Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym jest księgowość uproszczona,
  • na czym polega księgowość uproszczona stowarzyszeń,
  • kto ma możliwość prowadzić uproszczoną księgowość NGO,
  • dlaczego warto podjąć współpracę z Biurem Księgowym Asset.

Uproszczona księgowość Wolsztyn. Co powinieneś wiedzieć na temat księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrach VAT?

Istotną informację jest to, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów, zobowiązani są do płacenia podatku od osiągniętych przychodów. Tutaj są dwie możliwości do wyboru. Podatki mogą być opłacane wg. zasad ogólnych lub liniowo. Nie można zapomnieć o tym, że KPiR powinna zostać założona na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego. Dodatkowo również istotne jest to, aby poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 dni od daty jej założenia. 

Uproszczona księgowość. Co warto wiedzieć o rejestrach VAT?

Musisz wiedzieć, że przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, ma obowiązek prowadzenia rejestru zakupu i sprzedaży VAT. Koniecznie ta forma musi zawierać dane liczbowe, dotyczące podatku VAT oraz dane kontrahentów. 

Uproszczona księgowość. Ważne informacje na temat kolejnej formy płacenia podatku, czyli ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych 

W tym przypadku przedsiębiorca płaci podatek wg. stawki, która określona jest dla danego rodzaju działalności. Należy również wiedzieć, że to jaka będzie wielkość podatku, zależy od osiągniętych przychodów. Jeżeli od początku prowadzenia swojej firmy, chcesz rozliczać się za pomocą ryczałtu, musisz zaznaczyć to we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. W sytuacji, gdy dopiero później zmieniasz formę opodatkowania, należy złożyć oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego.

Kto nie może korzystać z ryczałtu? Przykłady

W temacie: uproszczona księgowość Wolsztyn, należy wspomnieć, kto nie może korzystać z ryczałtu. Będą to przykładowo: przedsiębiorcy, którzy prowadzą lombard, kantor, aptekę, działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. 

Uproszczona księgowość NGO. Które organizacje mają możliwość prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i rozchodów?

Warto też zaznajomić się z zagadnieniem: uproszczona księgowość NGO. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów to idealna propozycja dla małych organizacji. Jednak należy uświadomić sobie, że nie mogą one:

  • prowadzić działalności gospodarczej,
  • mieć statusu OPP,
  • osiągać zbyt dużych przychodów.

Uproszczona księgowość NGO. Jakie kroki należy poczynić po podjęciu decyzji w kwestii prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów?

Decyzję o zrezygnowaniu z prowadzenia pełnej lub dedykowanej NGO księgowości podejmuje Walne Zebranie. Tak jest najczęściej w stowarzyszeniu. Bardzo ważne jest to, aby poinformować urząd skarbowy o decyzji prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Istotne jest, aby dotrzymać wszelkich terminów!

Uproszczona księgowość stowarzyszeń, które dopiero powstały

Co warto wiedzieć na temat zagadnienia: uproszczona księgowość stowarzyszeń, które dopiero powstały? Organizacje, które dopiero co otworzyły się i chcą prowadzić uproszczoną ewidencję, muszą zgłosić swoją decyzję do urzędu skarbowego w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności.

Podsumowanie. Dlaczego warto podjąć współpracę z Biurem Rachunkowym Asset? 

Profesjonalne Biuro Rachunkowe Asset oferuje usługi księgowe dla przedsiębiorców. Ze strony tej firmy możesz liczyć na profesjonalną obsługę i uczciwe warunki współpracy. Musisz wiedzieć, że ponosi ona pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia ksiąg i rozliczeń.