Prowadzenie ksiąg rachunkowych Wolsztyn

Uproszczona księgowość

Pełna księgowość

Obsługa kadrowo – płacowa

nadzór księgowy

Doradztwo biznesowe

Nowoczesna księgowość

Szybki kontakt

Prowadzenie  ksiąg rachunkowych Wolsztyn i okolice

Prowadzenie ksiąg rachunkowych polega na rejestracji wydarzeń finansowych. Wszystko musi być dokonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów. Dzięki temu zyskujesz przejrzysty obraz działalności oraz finansów firmy. Z tego artykułu poznasz m.in. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dowiesz się również, dlaczego warto skorzystać z usług Biura Rachunkowego Asset! Zainteresowany? Czytaj dalej.

prowadzenie ksiąg rachunkowych Wolsztyn

Dlaczego warto współpracować z naszą firmą w zakresie uproszczonej księgowości?

Od lat wspieramy polskich przedsiębiorców i chcemy Państwu zaoferować kompleksowe usługi, które ułatwią Wam prowadzenie działalności gospodarczej. Oferujemy profesjonalną obsługę, stały kontakt telefonicznych i mailowy oraz uczciwe warunki współpracy. Nasi
specjaliści zawsze są na bieżąco, dlatego reagują szybko i skutecznie na wszystkie zmiany, które zachodzą w prawie podatkowym.
Serdecznie zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszą firmą – omówimy wszystkie szczegóły.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kogo dotyczy?

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych nałożony jest na spółki handlowe: osobowe, kapitałowe i organizacje, ale ponadto również: spółki cywilne i osoby prawne. Dotyczy on także: osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich w przypadku, gdy ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy były równe lub większe od 2000000 euro. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest również obowiązkiem jednostek organizacyjnych, które funkcjonują na podstawie prawa bankowego i przepisów o:

  • obrocie papierami wartościowymi,
  • funduszów inwestycyjnych,
  • działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  • organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na osiągane przychody.

Kto może zdecydować się na dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Spółki partnerskie, spółki jawne, a także osoby fizyczne, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2000000 euro, mogą zdecydować się na dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych Wolsztyn. Jednak w tym przypadku konieczne jest zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego. Należy tego dokonać przed rozpoczęciem roku obrotowego. Musisz sobie też zdać sprawę z tego, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych Wolsztyn nie jest nałożony na te podmioty obligatoryjnie. Pomimo tego wiele firm decyduje się na tę formę rachunkowości. Dzięki niej przedsiębiorcy uzyskują dużą ilość informacji, które dotyczą procesów finansowych, jakie zachodzą w ich działalności.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Wolsztyn. Jaki jest cel?

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych służy nie tylko do rejestracji wszystkich procesów finansowych, jakie zachodzą w firmie, ale również do rozliczenia podatkowego. Należy sobie uświadomić, że wiąże się to z zadaniami znacznie trudniejszymi niż prowadzenie KPiR.

W jaki sposób powinny być prowadzone księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w sposób: rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny, a także na bieżąco. O nierzetelności można mówić wtedy, gdy prowadzenie pełnej księgi rachunkowej odbywa się w sposób niezgodny z rzeczywistością. Warto także zaznaczyć, że dowody księgowe muszą być wprowadzane kompletnie i poprawnie!

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Czy warto powierzyć to zadanie biurze rachunkowemu?

Z usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych możesz skorzystać w Biurze Rachunkowym Asset. Warto podjąć współpracę z tą firmą, jeśli zależy Ci na: terminowym, rzetelnym i profesjonalnym wykonaniu powierzonych zadań. Decydując się na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu!

Księgowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych to doskonałe rozwiązanie. Najlepszą opcją jest skorzystanie z usług Biura Rachunkowego Asset. Profesjonaliści mogą pochwalić się dużym doświadczeniem i umiejętnościami w dziedzinie rachunkowości. Księgowi do prowadzenia ksiąg rachunkowych mają dostęp do profesjonalnego oprogramowania i najnowszego sprzętu! Dlatego też warto skorzystać z ich pomocy.

Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe składają się z: dziennika, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, inwentarza, zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych.

Dziennik

W tym elemencie ksiąg rachunkowych powinien znaleźć się chronologiczny spis zdarzeń, które zaistniały we wskazanym okresie sprawozdawczym. Istotne jest to, aby były one: oznaczone i ponumerowane.

Księga główna i księgi pomocnicze

Kolejny element ksiąg rachunkowych, czyli konta syntetyczne to konta księgi głównej. Konta analityczne to konta ksiąg pomocniczych. Przeznaczone są one do rejestrowania zdarzeń gospodarczych.

Inwentarz

Obowiązek sporządzania inwentarza nałożony jest na podatników, którzy w danym roku przeszli z księgowości uproszczonej na pełną. To wykaz aktywów i pasywów, który został potwierdzony inwentaryzacją.