Jak złożyć czynny żal elektronicznie w urzędzie skarbowym?

kw. 7, 2023obsługa kadrowo-płacowa

założenie czynnego żalu elektronicznie w urzędzie skarbowym

Życie w obecnych czasach – patrząc przez pryzmat cyfryzacji, to szereg udogodnień – także w obszarze interakcji z administracją skarbową. Nie mówimy tu już o wysyłaniu PIT-ów, ale o dość istotnej sprawie, jaką jest czynny żal urząd skarbowy. Dzięki temu możesz uniknąć procesu ujawnienia popełnionego przestępstwa skarbowego, co może prowadzić do uniknięcia kary. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej, czym jest czynny żal, jak go złożyć, kto może to zrobić i jak krok po kroku zrealizować ten proces za pośrednictwem platformy ePUAP.

Czym jest żal skarbowy?

Żal skarbowy, nazywany także „czynnym żalem”, to procedura, która pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, takie jak oszustwa podatkowe, nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych czy nieterminowe składanie deklaracji.

Ważnym elementem czynny żal urząd skarbowy jest ujawnienie swojego przewinienia organom skarbowym, przedstawienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy oraz zapłacenie należności, które były uszczuplone w wyniku popełnionego czynu. Ta procedura jest przewidziana w Kodeksie Karnym Skarbowym, a jej skuteczne przeprowadzenie może prowadzić do uniknięcia kary.

Więcej na temat kwestii czynnego żalu można przeczytać w artykule 16 Kodeksu Karnego Skarbowego.

Jak można złożyć żal skarbowy?

Czynny żal można złożyć na dwa sposoby.  Pierwszy to ten tradycyjny, w którym można to zrobić na piśmie, dostarczając zawiadomienie do urzędu skarbowego lub przekazując oświadczenie ustnie do protokołu. Od 2020 roku, dzięki zmianom wprowadzonym także w wyniku panującej pandemii COVID-19, możliwe stało się także złożenie czynnego żalu elektronicznie. Obecnie można to zrobić za pośrednictwem platformy ePUAP czynny żal, gdzie zawiadomienie musi być podpisane podpisem elektronicznym.

Kto może złożyć żal skarbowy?

Czynny żal może złożyć sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, czyli osoba fizyczna, która je popełniła. Jeśli chodzi o firmy — indywidualnych przedsiębiorców, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – odpowiedzialność karną skarbową jako sprawca ponosi osoba, która zajmuje się jej sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi. Kompetencje w tym zakresie mogą wynikać z przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania określonych czynności.

Jak złożyć czynny żal elektronicznie?

Jak złożyć czynny żal elektronicznie? Proces złożenia tego oświadczenia  za pośrednictwem platformy ePUAP jest łatwy i nieskomplikowany. Na początek musisz się zalogować na swoje konto na tej platformie. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, musisz je założyć. Po zalogowaniu, w wyszukiwarce wpisz „Urząd Skarbowy” i wybierz urząd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby firmy.

Po wejściu na stronę urzędu, w sekcji „Skrzynka Podawcza” wybierz „Napisz do nas”. W otwartym oknie z rozwijanego menu wybierz temat „Czynny żal”. W odpowiednich polach wpisz swoje dane i treść czynnego żalu. Pamiętaj, że musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij „Wyślij”. Otrzymasz potwierdzenie o wysłaniu czynnego żalu — przechowaj je, może okazać się potrzebne w przyszłości.Widać wyraźnie, że odpowiedź na pytanie: jak wysłać czynny żal elektronicznie nie należy do najbardziej skomplikowanych.

Kto nie może skorzystać z czynnego żalu?

Chociaż możliwość złożenia czynnego żalu dostępna jest dla wielu osób, istnieją pewne wyjątki. W zasadzie składać czynny żal może tylko sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, czyli osoba fizyczna, która je popełniła.

Nie mogą tego zrobić osoby, które nie były bezpośrednio zaangażowane w popełnienie czynu zabronionego, na przykład współpracownicy, którzy mieli tylko wiedzę o przestępstwie, ale sami w nim nie uczestniczyli. Nie mogą tego zrobić także osoby, które próbowały zgłosić czynny żal, ale ich zgłoszenie zostało wcześniej odrzucone przez urząd skarbowy.

Co więcej, nie można złożyć czynnego żalu, jeśli organy skarbowe lub prokuratura już rozpoczęły postępowanie w sprawie przestępstwa. Czynny żal musi być zatem zgłoszony przed wszczęciem postępowania karnego.

Pamiętaj, że powyższe zasady mogą ulec zmianie w wyniku kolejnych zmian przepisów prawnych, dlatego zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub prawnikiem, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. Także obsługa kadrowo płacowa, która pomaga Ci w prowadzeniu dokumentacji, jest bardzo pomocna w tej kwestii.

Zobacz podobne wpisy na naszym blogu!