Co to jest pełna księgowość? Kto i kiedy jest nią objęty?

paź 12, 2022księgowość

Co to jest pełna księgowość Kto i kiedy jest nią objęty

W prowadzeniu księgowości w firmie chodzi o to, aby operacje gospodarcze były prawidłowe ewidencjonowane. Wyróżnia się dwie formy księgowości, a mianowicie: księgowość uproszczoną i księgi rachunkowe, które nazywane są także pełną księgowością.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co to jest pełna księgowość
 • pełna księgowość – dla kogo,
 • księgi rachunkowe – kiedy firma powinna wybrać tą formę księgowości,
 • z czego składają się księgi rachunkowe,
 • jakie obowiązki ma przedsiębiorca, który prowadzi pełną księgowość,
 • jakie są zalety pełnej księgowości.

Co jest kluczowe w prowadzeniu pełnej księgowości?

W przypadku pełnej księgowość, niezwykle istotne jest to, aby wszystkie rozliczenia były prowadzone bardzo dokładnie. Rozliczane muszą być np. dokumenty kupna i sprzedaży, przelewy przychodzące i wychodzące oraz operacje magazynowe. Należy zauważyć, że księgi handlowe pozwalają na określenie kondycji finansowej danej spółki. Dzięki pełnej księgowości możliwe jest sporządzenie zestawienia zysków i strat. Z pomocą takich dokumentów, mogą być planowane inwestycje.

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenie pełnej księgowości?

Warto także odpowiedzieć na pytanie: pełna księgowość – dla kogo? Obowiązek jej przeprowadzenia dotyczy:

 • spółek komandytowych,
 • spółek komandytowo-akcyjnych,
 • spółek akcyjnych,
 • spółek z o.o.

Wyżej wymienione podmioty mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, bez względu na wysokość ich przychodów. Pozostały firmy muszą to robić, gdy ich przychody osiągnęły lub przekroczyły kwotę 2 000 000 euro w skali roku.

W jakim przypadku prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe?

W takiej sytuacji, gdy firma prowadzi uproszczoną księgowość, a ma na celu przekształcenie swojej formy działalności, konieczne będzie rozpoczęcie przez nią: prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nastąpi to np. w przypadku, gdy działalność zostanie przekształcona w spółkę kapitałową prawa handlowego lub w spółkę osobową prawa handlowego. Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek prowadzenia pełnej księgowości w sytuacji, gdy prowadził do tej pory uproszczoną księgowość, ale przekroczył limit 2 000 000 EUR w roku poprzednim. Oprócz tego również, będzie on musieć również: sporządzić sprawozdania finansowe.

Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe?

Przede wszystkie należy zdać sobie sprawę, że prowadzenie księgi rachunkowej jest procesem znacznie bardziej skomplikowanym niż ewidencje uproszczone. Księgi rachunkowe składają się z takich elementów jak:

 • inwentarz,
 • dziennik,
 • księgi pomocnicze,
 • księga główna.

Na co należy zwrócić uwagę podczas prowadzenia pełnej księgowości?

Gdy prowadzisz pełną księgowość, niezwykle istotne jest to, aby zapewnić automatyczną ciągłości zapisów. W przypadku, gdy wszelkie czynności związane z pełną księgowością, wykonywane są na komputerze, bardzo ważne jest również to, aby wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych składały się z automatycznie numerowanych stron. Kluczowe jest także oznaczenie pierwszej i ostatniej strony. Do tego również powinny być numowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym.

Jakie korzyści wiążą się z prowadzeniem pełnej księgowości?

Korzyści, jakie wynikają z prowadzenia pełnej księgowość, każdy przedsiębiorca powinien docenić. Jedną z zalet jest to, że dzięki temu właśnie, uzyskasz szczegółowe dane na temat wszystkich przepływów pieniędzy. Należy zaznaczyć, że z ksiąg rachunkowych możesz dowiedzieć się o każdej operacji, jaka miała miejsce w firmie. W przypadku, jeśli ewidencjonowanie jest skrupulatne, możesz na bieżąco sprawdzać zmiany, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie. Dodatkowo również masz możliwość wyliczenia wielkości przepływów pieniężnych. Dokonasz tego po analizie danych, dotyczących określonych transakcji.

Kilka zasad na temat prowadzenia ksiąg rachunkowych

Istotne jest to, aby księgi rachunkowe były prowadzone w sposób rzetelny. Oznacza to, że zapisy muszą być zgodne z rzeczywistością. Muszą być one także sprawdzalne oraz bezbłędne. Księgi rachunkowe powinny by prowadzone na bieżąco.

Co warto wiedzieć o poszczególnych elementach ksiąg rachunkowych?

Jednym z elementów ksiąg rachunkowych jest dziennik. Przeznaczony jest on do chronologicznego zapisu wszystkich operacji gospodarczych. Mogą znaleźć się w nim takie informacje jak np. rodzaj operacji, kwota, konta Ma, konto Wn i dane osoby księgującej. Z kolei inwentarz jest to wykaz aktywów i pasywów. Jednym słowem można powiedzieć, że jest to spis wszystkiego, co jest własnością firmy. Zbiór stosowanych przez podmiot kont syntetycznych, które ujmują zbiorcze zapisy, to księga główna. Uzupełnienie zapisów, które znajdują się w księdze głównej, możesz zobaczyć w księdze pomocniczej. Istotnym elementem jest także zestawienie obrotów i sald, które przygotowywane jest na podstawie zapisów na kontach księgi głównej pod koniec roku sprawozdawczego.

Co powinieneś wiedzieć o otwieraniu i zamykaniu ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe muszą zostać otwarte nie później niż w ciągu 15 dni od np. zmiany formy prawnej, momentu rozpoczęcia działalności, wszczęcia postępowania upadłościowego i likwidacji firmy, pierwszego dnia następnego roku obrotowego. Ich zamknięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, zmiany formy prawnej i zakończenia działalności firmy. Należy pamiętać o tym, że zamknięcie kont rachunkowych sprawia, że nie jest możliwe dokonywanie zapisów w zbiorach.

Czy istnieją jakieś kary za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych?

Taka sytuacja może być traktowana jako wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. Podatnikowi może zostać wymierzona grzywna albo kara pozbawienia wolności i grzywna.

Pełna księgowość. Podsumowanie

Warto dodać, że jedną z największych zalet pełnej księgowości jest możliwość prowadzenia własnej polityki rachunkowości. Pozwala ona również na bieżącą kontrolę stanu finansowego.

Prowadzenie pełnej księgowości możesz powierzyć Biurze Rachunkowego Asset, które wykonuje swoje zadania z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

 

Zobacz podobne wpisy na naszym blogu!