Jakie konsekwencje mogą wynikać z nieprawidłowego prowadzenia księgowości w spółkach?

sty 15, 2023księgowość, nadzór księgowy

Jakie konsekwencje mogą wynikać z nieprawidłowego prowadzenia księgowości w spółkach

Musisz mieć świadomość tego, że za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych grożą sankcje finansowe, a nawet kara pozbawienia wolności. Tak samo jest w przypadku, gdy wypełniasz swój obowiązek, ale robisz to wbrew przepisom ustawy o rachunkowości. Zabronione jest również podawanie w księgach – nierzetelnych danych. Z tego artykułu dowiesz się, jakie konsekwencje mogą wynikać z takiego działania.

Konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia księgowości

Za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych przewiduje się karę pozbawienia wolności do lat 2, grzywnę lub obie kary łącznie. Warto też wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Jest to więc kierownik jednostki oraz osoba, której powierzył na piśmie określone obowiązki. Za nierzetelne prowadzenia ksiąg rachunkowych również nakładane są sankcje.

Księgowość w spółce – zasady prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi podatkowe, czyli księgi rachunkowe oraz podatkowe księgi przychodów i rozchodów mają być prowadzone w sposób rzetelny i niewadliwy. To pierwsze określenie oznacza, że np. księgowość dla spółek – zawiera zapisy, które odzwierciedlają stan rzeczywisty, co umożliwia określenie prawidłowej kwoty podstawy opodatkowania. Niewadliwe księgi rachunkowe to takie, które prowadzone są zgodnie z przepisami prawa. Nie znajdziesz w nich błędów formalnych.

Nierzetelne księgi. To jakie?

Jak już wiesz, księgowość w spółce ma być prowadzona w sposób rzetelny. Księgi uznawane są za nierzetelne, gdy przykładowo:

  • nie ujęto w księgach części zdarzeń,
  • w księgach zawarte są zdarzenia nieistniejące,
  • wpisy w księgach występują w nieprawidłowej wysokości.

Księgi wadliwe. To jakie?

O wadliwości mówi się wtedy, gdy w księgach dokonano formalnych błędów. Będzie to przykładowo:

  • opóźnienie w księgowaniu,
  • deklarowanie podatku,
  • błąd w dacie ujęcia faktury.

Skutki nieprawidłowego prowadzenia ksiąg

Księgi zostają odrzucone, gdy są nierzetelne lub wadliwe. Wszystkie jej zapisy mogą być nieuznane. Możesz też mieć do czynienia z zakwestionowaniem zapisów księgi w części, dotyczącej danego okresu lub danej jej części. W przypadku, gdy do takiej sytuacji dojdzie – skutkiem może być to, że podstawa opodatkowania zostanie ustalona w zakresie, w jakim organ odmówił wiarygodności księgom. Powinno być tak, że wspomniana podstawa będzie mieć wysokość, jak najbardziej zbliżoną do rzeczywistej. W rzeczywistości wygląda to nieco inaczej. Organ szacunkowy najczęściej nie jest korzystny dla podatnika.

Biuro księgowe, które zna się na przepisach i ma doświadczenie w rachunkowości. najlepiej zajmie się takimi zadaniami jak prowadzenie ksiąg. Te sprawy warto powierzyć profesjonalistom! Nie dojdzie wtedy do takiej sytuacji, w której księgi rachunkowe zostaną odrzucone. Konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia ksiąg są bolesne, dlatego też należy się ich wystrzegać.

Nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych a odpowiedzialność karna

Musisz mieć świadomość tego, że nierzetelne prowadzenia ksiąg rachunkowych jest przestępstwem zagrożonym sankcją w postaci grzywny do 240 stawek dziennych. W przypadku, gdy dopuściłeś się nierzetelności mniejszej wagi – to ten czyn traktowany jest jako wykroczenie karne skarbowe. Karę grzywny określa się kwotowo.

Dlaczego warto skorzystać z usług Biura Rachunkowego Asset w zakresie prowadzenia księgowości w spółkach?

Zdecydowanie się na skorzystanie z usług Biura Rachunkowego Asset jest lepszym pomysłem niż podjęcie się prowadzenia rachunkowości na własną rękę. Ta druga opcja jest bardziej ryzykowna. W przypadku, gdy kompletnie nie znasz się na rachunkowości – łatwo o pomyłkę w zapisach! Takie błędy mogą Cię sporo kosztować. Biuro Rachunkowe Asset oferuje takie usługi jak np. pełna księgowość.

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to sposób ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Jeśli prowadzisz biznes, musisz mieć na względzie to, że w niektórych przypadkach jest ona obowiązkowa! Pełna księgowość jest konieczna przy obrotach dużymi kwotami. Dzięki niej zapobiega się niektórym oszustwom finansowym i podatkowym.

Profesjonalny nadzór księgowy

Biuro Rachunkowe Asset świadczy również profesjonalne usługi w zakresie nadzoru księgowego. Nadzór księgowy oznacza m.in. kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych. Nasi specjaliści pomogą Ci w:

  • przygotowaniu dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej takiej jak np. deklaracje finansowe, czy sprawozdania,
  • kontrolowaniu ksiąg,
  • weryfikowaniu poprawności wprowadzonych danych.

Warto skorzystać z naszych usług, ponieważ w naszym zespole pracują profesjonaliści, którzy działają w branży rachunkowości od dobrych paru lat! Naszym ogromnym atutem jest to, że do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. A co najważniejsze – ze wszystkimi zmianami jesteśmy na bieżąco. Stale bowiem uczestniczymy w szkoleniach i innych wydarzeniach. Każde zlecenie realizowane jest przez nas na czas. Najważniejsze dla nas jest Twoje bezpieczeństwo i wygoda.

 

Zobacz podobne wpisy na naszym blogu!