Księgowość uproszczona – co to i jakie są jej formy?

lis 23, 2022księgowość

Księgowość uproszczona - co to i jakie są jej formy

Księgowość uproszczona jest ewidencją podatkową, która musi być realizowana zgodnie z wymogami przepisów prawa. Dzięki niej możliwe jest ustalenie podstaw opodatkowania oraz wyliczenie podatków i zaliczek na podatki. Na ich podstawie firma może obliczyć wysokość swoich zobowiązań podatkowych. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat księgowości uproszczonej? Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Uproszczone formy księgowości

W przypadku księgowości uproszczonej mamy do czynienia z ewidencjonowaniem tylko podstawowych danych finansowych. Uproszczone formy księgowości to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Karta podatkowa.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku tego pierwszego rozwiązania podatek płaci się od przychodu, bez pomniejszania go o koszty. Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Jeśli chcesz zdecydować się na nią już na początku istnienia firmy, musisz zgłosić pisemne oświadczenie o jej wyborze do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego według zamieszkania. Należy też pamiętać o tym, żeby takie zgłoszenia dokonać w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności i to nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Inna sytuacja jest, gdy chcesz przejść na ryczałt ewidencjonowany w trakcie prowadzenie działalności. W tym przypadku należy złożyć zgłoszenie do naczelnika do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Karta podatkowa

W przypadku tej formy nie jest konieczne prowadzenie żadnej ewidencji finansowej. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest opłacenie zryczałtowanego podatku, którego wysokość nie zależy od dochodu. Musisz też wiedzieć, że z karty podatkowej mogą korzystać tylko nieliczne firmy prowadzące określony typ działalności. W tym przypadku nie obędzie się też bez złożenia wniosku do Urzędu Skarbowego o możliwości zastosowania opodatkowania w tej formie.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów opiera się na zapisywaniu przychodów i wydatków. Należy ją złożyć na dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności lub na 1 stycznia roku podatkowego.

Pełna księgowość a uproszczona. Różnice

Księgowość uproszczona jest zdecydowanie łatwiejsza do realizacji. Pełna księgowość a uproszczona, różnicą jest przede wszystkim to, kto może prowadzić daną formę opodatkowania. Pierwsze rozwiązanie dedykowane jest spółkom handlowym, spółkom akcyjnym, spółkom komandytowo-akcyjnym i spółkom komandytowym. Musi ona być również prowadzona przez pozostałe podmioty, jeżeli ich przychody za rok poprzedni przekroczyły wartość 2 000 000 euro. Uproszczona księgowość może być realizowana tylko i wyłącznie przez osoby fizyczne, spółki socjalne, spółki partnerskie, spółki cywilne lub jawne osób fizycznych. Istnieje wymóg, który mówi o tym, że przychody ze sprzedaży towarów i usług nie mogą przekraczać ustalonego limitu na poziomie 2 000 000 euro, za poprzedni rok rozliczeniowy.

Pełna księgowość jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. W jej przypadku należy prowadzić księgi rachunkowe, które składają się z: wykazów aktywów i pasywów, dzienników, księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienia sald i obrotów na kontach księgi głównej i kontach ksiąg pomocniczych. Konieczne jest także przygotowywanie sprawozdania finansowego. Chcesz skorzystać z usługi księgowość dla firm? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Na każdego przedsiębiorcę nałożony jest obowiązek ewidencjonowania swoich operacji gospodarczych. O formie takiej ewidencji masz możliwość zdecydować samodzielnie. Jednak nie we wszystkich przypadkach! W sytuacji, gdy decydujesz się założyć działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, możesz wybrać księgowość uproszczoną. Możesz, ale nie musisz. Są też inne rodzaje księgowości uproszczonej. W przypadku, gdy otwierasz działalność w postaci spółki kapitałowej prawa handlowego, jesteś zobligowany wybrać pełną księgowość. Jeśli chcesz skorzystać z usługi: księgowość uproszczona, warto skontaktować się z nami.

Księgowość uproszczona. Wady i zalety

Do zalet księgowości uproszczonej z całą pewnością należy to, że jest ona łatwiejsza w prowadzeniu. W jej przypadku nie ma konieczności stosowania skomplikowanych procedur. Nasze biuro rachunkowe oferuje prowadzenie uproszczonej księgowości w bardzo korzystnej cenie. Wadą tej formy opodatkowania jest to, że nie dostarcza ona szerokiego spektrum informacji.

 

Zobacz podobne wpisy na naszym blogu!